Bogactwo sieci Strony responsywne

Lustra drogowe i sklepowe, znaki drogowe – szeroki wybór

W Polsce z każdym kolejnym rokiem rośnie liczba nowych posiadaczy prawa jazdy. Ogromna część nastolatków z niecierpliwością czeka na ukończenie osiemnastego roku życia, aby wreszcie móc przystąpić do egzaminu i otrzymać upragniony dokument. Nie można się temu dziwić, gdyż posiadanie prawa jazdy daje poczucie niezależności, wolności, nie wspominając o wygodzie. Wystarczy odpalić samochód i można wyruszyć dokądkolwiek się zechce. Niestety po drogach jeżdżą kierowcy, którym brakuje wyobraźni, a statystyki wypadków drogowych są nieubłagane. Ich częstą przyczyną, pomijając oczywiście prowadzenie po alkoholu i zbyt szybką jazdę, jest niestosowanie się do znaków drogowych. Zdarza się niezwykle często, że w naszych miejscach zamieszkania jeździmy “na pamięć”, w ogóle nie zwracając uwagi na znaki drogowe. Doskonale wiemy, gdzie mamy pierwszeństwo, które ulice są jednokierunkowe, gdzie  musimy obowiązkowo skręcić, gdzie jest zakaz zawracania. Nasze logiczne myślenie jeszcze bardziej  wyłączają coraz bardziej popularne bezkolizyjne skrzyżowania, zaopatrzone w system inteligentnej sygnalizacji drogowej. Trudności zaczynają  się w momencie, gdy zmienia się organizacja ruchu lub w czasie zatrzymania dopływu prądu. W chwili, w której zaprzestaje działania połowa sygnalizatorów w mieście, wielu kierowców ogarnia panika. Nagle okazuje się, że należy spojrzeć na znaki i w przepisowy sposób pokonać skrzyżowanie, co nie dla wszystkich jest takie jasne i łatwe.

W wielkich miastach na dużych skrzyżowaniach sprawy mają się jeszcze gorzej. Niestety problem stanowią nie tylko nierozważni kierowcy, ale również nieczytelne oznakowanie ulic. Wiele jest w Polsce miejsc, gdzie na 200 metrach drogi postawiono kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt znaków. Czytelność i przejrzystość oznakowania komplikują także jaskrawe i kolorowe reklamy oraz billboardy. Do powstawania wypadków i kolizji drogowych przyczyniają się także przypadki (aczkolwiek rzadkie) nieprawidłowego oznakowania dróg przez ich zarządców.  Polskie prawo określa cztery kategorie dróg: autostrady i drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Podmiotami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie w stanie dającym możliwość bezpiecznego korzystania oraz prawidłowe oznakowanie są odpowiednio: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, samorząd województwa, powiatu i gminy. Oprócz wymienionych wyżej istnieje jeszcze jeden rodzaj dróg – są to drogi wewnętrzne. Za ich utrzymanie i oznakowanie sa odpowiedzialni właściciele terenu, na którym się one znajdują.
Wyróżniamy dwa rodzaje oznakowania drogi: pionowe i poziome. Do oznakowania pionowego zaliczają się znaki drogowe i lustra drogowe. Zadaniem znaków jest nakazanie lub zakazanie określonych zachowań użytkownikowi drogi oraz poinformowanie o sytuacji na danym odcinku drogi, a także o możliwości wystąpienia domniemanego zagrożenia. Znaki nie mogą znajdować się w przypadkowym miejscu. Ich lokalizacja musi bezwzględnie wynikać z obiektywnych potrzeb występujących na danym odcinku drogi. Ponadto potrzeby te muszą wynikać z sytuacji występujących w rzeczywistości, a nie potencjalnych lub przyszłych. Oznakowanie musi być adekwatne do sytuacji na drodze, a znaki o nieaktualnej treści powinny być jak najszybciej usunięte przez zarządcę drogi. Oprócz wymogu prawidłowego ustawiania pionowych znaków na drogach, zarządca jest zmuszony do zapewnienia widoczności tych znaków, gwarantującej użytkownikom drogi możliwość odpowiednio wczesnego ich zauważenia. Stan techniczny znaków musi być bardzo dobry, aby przekaz na nich zamieszczony był dla wszystkich jasny i czytelny.


Oznakowanie poziome to oznakowanie umieszczone na nawierzchni drogi. W tym przypadku również występuje obowiązek aktualności oznakowania w stosunku do sytuacji na drodze. Najważniejszym problemem w tego typu oznakowaniu jest jego słaba widoczność i szybkie ścieranie się. Dotyczy to głównie przejść dla pieszych, linii segregacyjnej, dzielącej jezdnię na pasy ruchu, a także linii krawędziowych drogi. Błędów w tego typu oznaczeniach jest o wiele mniej niż w oznakowaniu pionowym, jednak bardzo ważne jest, aby zarządca drogi zadbał o jego widoczność i czytelność także podczas kiepskich warunków atmosferycznych.
Chcąc utrzymać właściwy poziom bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie drogach, ich administratorzy są zobowiązani na bieżąco wymieniać nieczytelne bądź uszkodzone znaki drogowe. Wiąże się to z potrzebą ich zakupu w sprawdzonych sklepach, gdzie sprzedaje się poprawnie wykonane, solidne i czytelne znaki drogowe. Sklep, który oferuje tego typu produkty to EcoRail-Garden Kolejowe Znaki Drogowe Tarcze i Wskaźniki z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Firma oferuje nie tylko sprzedaż znaków drogowych, ale także blokady parkingowe, lustra drogowe, lustra sklepowe, lustra sferyczne oraz lustra kuliste. Oferta firmy jest przedstawiona na stronie prowadzonego przez nią sklepu internetowego www.e-znaki.pl. Firmę cechuje solidność, terminowość, a także bardzo dobra opinia w branży drogowej. Każdy znak drogowy czy blokada parkingowa, to produkty najwyższej jakości. W ofercie sklepu ponadto widnieje sprzedaż luster drogowych i sklepowych, a asortyment jest na bieżąco rozszerzany o nowe produkty. To najbogatsza oferta dla wszystkich zarządców dróg.